สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2565 (เดือนพฤศจิกายน 2565)

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ในการนี้นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอีก11อำเภอเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
#อสพรุ่นที่74

(Visited 14 times, 1 visits today)