สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมกิจกรรมกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว เพื่อสานต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่2อย่างต่อเนื่องฯ

📅 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 16.30 น. ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์(นายสุเมธ ธีรนิติ)
📮🚩จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทัพพลังมวลชน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อน” “ผู้นำต้องทำก่อน”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายสุเมธ ธีรนิติ)

🚩ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว เพื่อสานต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3

🚩โดยได้มี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ,นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์, นางวาสนา ธีรนิติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์, นายวีระวัฒน์ วัฒนวงษ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ, นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง, นางใกล้รุ่ง อัมพฤกษ์ เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์, กำลังพลจากโครงการทหารพันธ์ุดี กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง นำโดย ร.ท.สุเมธ ตะกรุดแจ่ม นายไพรัตน์ ตะใบ ,หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ , คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ , ผู้นำ เครือข่าย องค์กรพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว และสมุนไพร เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชและต้นกล้าจากโครงการทหารพันธ์ุดี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา

ในครั้งนี้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 11 อำเภอ และกลุ่ม/องค์กรพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมกว่า 60 ราย พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พันธ์ุพืช น้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
# อสพรุ่นที่74

(Visited 10 times, 1 visits today)