🌺 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมประชุมกิจกรรมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

📅 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 9.30 น. ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด
📮 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมประชุมการจัดเตรียมงานขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีการแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด ในที่ประชุมได้ลงมติกำหนดวันดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมี พิธีอัญเชิญเงิน และแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทอดผ้าป่าสมทบกองทุน เพื่อขยายผลให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ในการดูแลชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด
ในการนี้นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมายนายอำพร คณเกณฑ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนายยอดชาย กองเงิน อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุม
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
#อสพรุ่นที่74

(Visited 7 times, 1 visits today)