สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 10.00 น. ณ วัดรักไทย บ้านรักไทย หมู่ที่ 12 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
📮 นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันมหาธีรราชเจ้า ในการนี้ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีเทพ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ โดยมี นางณัฐกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีเทพ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
ในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และเสร็จสิ้นภารกิจด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน
#อสพรุ่นที่74

(Visited 13 times, 1 visits today)