สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าวเครือข่ายโคก หนอง นา พช.อำเภอศรีเทพ

📅 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 9.00 น. ณ บ้านนาตะกรุด ต.ศรีเทพ
📮นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอศรีเทพ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลง โคก หนองนาคุณสามารถ กุประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 บ้านนาตะกรุด ต.ศรีเทพ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและสร้างความสามัคคีในชุมชน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสภาพปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรเลือกใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่แรงงานคน กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะผู้ร่วมกิจกรรมมีความสามัคคี มีน้ำใจให้กัน ช่วยกันทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
#อสพรุ่นที่74

(Visited 7 times, 1 visits today)