สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมกิจกรรมกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว เพื่อสานต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่2อย่างต่อเนื่องฯ

📅 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 16.30 น. ณ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2565 (เดือนพฤศจิกายน 2565)

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมกิจกรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณประเภทกลุ่มองค์กรณ์ชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง [...]

อ่านต่อ