พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทบริหาร

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 181/ 2565
ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565
เวลา 10.00น
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทบริหาร
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2565 6 ประเภท จำนวน 330 รางวัล
ในงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022”
ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่น ประเภทบริหาร ภาคเหนือ และประเภทวิชาการ เขตตรวจราชการที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 8 times, 1 visits today)