ประชุมผู้นำอช.ไตรมาส 4 ครั้งที่ 4/2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 185/ 2565
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ประชุมผู้นำอช.ไตรมาส 4 ครั้งที่ 4/2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) อำเภอศรีเทพ ไตรมาส 4 ครั้งที่ 4/2565 ได้มีการประชุมชี้แจงดังนี้
1. การคัดเลือกผู้นำอช.ระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2566
2. การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. การทำงานภายใต้แนวคิด ศรีเทพทีม
ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 43 times, 1 visits today)