กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม2565

เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนธรรามาธิบดีศรีสินทร มหาพระวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนธรรามาธิบดีศรีสินทร มหาพระวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพ [...]

อ่านต่อ