วาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 156/ 2565
ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : วาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2565 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.รายงานหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.รายงานการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.กำหนดแนวทางและวางแผนบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 21 times, 1 visits today)