ประชุมตำบลสัญจรตำบลนาสนุ่น

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 153/ 2565
ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ประชุมตำบลสัญจรตำบลนาสนุ่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นนางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมตำบลนาสนุ่น เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสนุ่นโดยมีข้อชี้แจงดังนี้
1. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 2.การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) 2565
3.การดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.การดำเนินการจัดกิจกรรมศรีเทพเมืองคนดี วิถีโคก หนอง นา ครั้งที่1
ณ ที่ว่าการกำนันตำบลนาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 9 times, 1 visits today)