โครงการแก้ไขความยากจน(กข.คจ.)และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ บ้านหนองบัว ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 140/ 2565
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 16.00น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : โครงการแก้ไขความยากจน(กข.คจ.)และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ บ้านหนองบัว ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมายนายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ น.ส.กนกวรรณ อุ่นเรือน อาสาพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมโครงการแก้ไขความยากจนและดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามนโยบาย 1พัฒนากร 1กลุ่มออมทรัพย์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ทบทวนระเบียบการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.
2.ประชุมชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงินรอบปี 2565
3.ชี้แจงการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามนโยบาย 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์
ณ ที่กำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 13 times, 1 visits today)