ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หมู่ 9 บ้านปูนสวรรค์ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 137/ 2565
ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หมู่ 9 บ้านปูนสวรรค์ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ นายอำพร คณเกณฑ์ และ นางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ บ้านปูนสวรรคฺ์ หมู่ 9 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 โดยวันที่ 27 มีกิจกรรมดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชนในพื้นที่ และลูกหนี้เพื่อจัดระดับของลูกหนี้ ตามการกู้ยืม มาก – น้อย
2.การส่งเสริมการออมและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.การวางแผนการใช้จ่าย
ณ ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 7 times, 1 visits today)