ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 139/ 2565
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ นายอำพร คณเกณฑ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมบรรยายดังนี้
1.บรรยายความเป็นมาของโครงการและสถานกาณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
2.แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน(การบริหารจัดการกองทุนแม่ฯ ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา ทุนปัญญา)
3.แนวทางขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน
4.จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์กองทุนแม่ที่ประสบตความสำเร็จ
6.พลังเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 10 times, 1 visits today)