ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ.เพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 140/ 2565
ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ.เพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 (เดือนกรกฏาคม 2565)
ในการนี้ นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 5 times, 1 visits today)