เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 135/ 2565
ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ผู้นำอช.ศรีเทพ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยซ่อมแซมบ้าน ครัวเรือนยากจน TPMAP
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดยนางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ยกทัพร่วมแรง ร่วมใจ เข้าร่วมซ่อมแซมบ้าน ให้ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ TPMAP ด้านความเป็นอยู่ ได้แก่ครัวเรือน นายสุพจ ทาแดง หมู่ 7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งครัวเรือนดังกล่าว ได้รับงบบ้านกาชาดร่วมใจ เป็นการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท
โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ.) อำเภอศรีเทพ สนับสนุน ทีม ครู คลัง ช่าง หมอ คือ “ทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ” ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามTPMAP โดยใช้ทักษะ ความรู้ และที่สำคัญคือความสามัคคี ของทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้ครัวเรือนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลนาสนุ่น เป็นอย่างดี
ณ บ้านกุดตาแร้ว หมู่ 7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 5 times, 1 visits today)