ประชุม คจพ.อ ศรีเทพ ครั้งที่ 4/2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 134/ 2565
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ประชุม คจพ.อ ศรีเทพ ครั้งที่ 4/2565
อำเภอศรีเทพกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(คจพ.อ.)อำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 4/2565
นายวีระวัฒน์ วัฒนวงษ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในที่ประชุม นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการคจพ.อ. ศรีเทพ เข้าร่วมประชุมโดยวาระการประชุมดังนี้
1. ผลการให้ความช่วยเหลือตามข้อมูล TPMAP
2.รายงานผลการติดตาม(คจพ.อ.) อำเภอศรีเทพ ของนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
3.การจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP
– พช. ดนตรีสร้างสุข ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง ช= 12,710 บาท
– จัดทำเสื่อแก้จนคนดีศรีเทพ โดย กศน.
– ขอรับการสนับสนุนจากเครือข่าย และบริษัท ห้างร้าน = 10,000 บาท จากเครือข่าย กข.คจ.
– การจัดกิจกรรมหารายได้ เช่น มินิคอนเสิร์ต ถนนสายวัฒนธรรม
– กิจกรรมขอรับการสนับสนุนจากภาคศาสนาและ พอช.
– การตั้งทีมสร้างสุข
4.การเรียงลำดับครัวเรือนยากจนเพื่อรับการช่วยเหลืองบกาชาด
5.การเปิดบัญชี กองทุนแก้จนศรีเทพเมืองคนดี
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 5 times, 1 visits today)