ติดตามผลการดำเงินงานแก้จน อำเภอศรีเทพ

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 131/ 2565
ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ติดตามผลการดำเงินงานแก้จน อำเภอศรีเทพ
นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่อำเภอศรีเทพ ในการติดตามผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีเทพ
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(คจพ.อ.) อำเภอศรีเทพ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ สอบถามถึงปัญหา – อุปสรรค ในการดำเนินงาน
2.ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 3 ราย ดังนี้
– นายเฮ ตะกรุดแก้ว ตำบลศรีเทพ ตกเกณฑ์มิติสุขภาพและความเป็นอยู่
– นางสาวชญาภา ศรีโคตร ตำบลคลองกระจัง ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้
– นางหวัน ศรีคราม ตำบลประดู่งาม ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ
ในการนี้ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีเทพ ทีมปฏิบัติการตำบลศรีเทพ คลองกระจัง และ ประดู่งาม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ให้การต้อนรับ
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 9 times, 1 visits today)