การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 136/ 2565
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ ตำบลคลองกระจัง ซึ่งเข้าประกวดประเภท ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผ่านเข้ารอบ ตามที่คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พิจารณาคัดเลือก ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยตำบลคลองกระจังได้ทำการนำเสนอวีดีทัศน์และบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม ให้แก่คณะกรรมการ ณ บริเวณวัดเกาะแก้ววนาราม
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมแปลง โคกหนอง นา จำนวน ทั้งสิ้น 2 แปลง โดยเป็นงบกรมการพัฒนาชุมชน 1 แปลง และงบประมาณส่วนตนเอง 1 แปลง
ในการนี้นายวีระวัฒน์ วัฒนวงษ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ นางสาวลัดดา มมตะขบ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองกระจัง กลุ่มเครือข่ายโคกหนองนา กลุ่มอาชีพ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ร่วมให้การต้อนรับ
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 8 times, 1 visits today)