โครงการแก้ไขความยากจน(กข.คจ.)และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ บ้านหนองบัว ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพ [...]

อ่านต่อ