มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาด จ. เพชรบูรณ์

มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาด จ. เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 122/ 2565
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.30 น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : มอบถุงยังชีพ เหล่ากาชาด
นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ และนางณัฐกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีเทพ ให้การต้อนรับนางชนิดา คณาคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้มาในกิจกรรมการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย 3 ราย เงินทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 3 ราย ทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากไร้ 20 ทุน การมอบจักรยานให้นักเรียนผู้ยากไร้ 2 คัน และกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วม 1 คัน และถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ 203 รายในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 7/65
การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (DMHTTA) อย่างเคร่งครัด และดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง🔊ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ 💫

(Visited 11 times, 1 visits today)