ประชุมเครือข่ายครัวเรือน “โคก หนอง นา” อ.ศรีเทพ

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 121/ 2565
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ประชุมเครือข่ายครัวเรือน “โคก หนอง นา” อ.ศรีเทพ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ จัดประชุมครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จำนวน 131 แปลง ของอำเภอศรีเทพ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายทั้งในระดับตำบล และระดับอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีของครัวเรือน โคก หนอง นา อำเภอศรีเทพ
ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง🔊ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ 💫

(Visited 8 times, 1 visits today)