ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” และพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

“@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า 📖ฉบับที่ 20/ 2565 ประจำวันที่ 28 [...]

อ่านต่อ

รวมพลังเอามื้อสามัคคี หิ้วปิ่นโต แบกจอบถือเสียม เอามื้อลงแรง สร้างหลุมพอเพียง” ครั้งที่ 4 แปลงวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ🌱

@พชศรีเทพ : เมืองเก่า รวมพลังเอามื้อสามัคคี หิ้วปิ่นโต [...]

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอศรีเทพ

@พชศรีเทพ : เมืองเก่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 1/2565

@พชศรีเทพ : เมืองเก่า ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ [...]

อ่านต่อ