วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ประจำปี 2564 ณ วัดบึงศรีเทพรัตนาราม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 21 times, 1 visits today)