ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 300,000 ตัว
ในการนี้ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคูเมืองวัดบึงศรีเทพรัตนาราม
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)