พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำรวจพื้นที่ “วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ” เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าร่วม “โคก หนอง นา โมเดล”

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย [...]

อ่านต่อ