เตรียมงาน “ลงแขก เกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ”

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน อาสาพัฒนา ลงพื้นที่เตรียมงาน “ ลงแขก เกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ” แปลงนาของนายผวน ขามโคกกรวด ราษฎรผู้กระทำความดี พร้อมนี้ นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางกฤษณา อธิบดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ด้วย

(Visited 7 times, 1 visits today)