สำรวจพื้นที่ เตรียมงาน เอามื้อสามัคคี บ้านนายผวน ขามโคกกรวด

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ ลงพื้นที่แปลง นายผวน ขามโคกกรวด
เพื่อปรึกษาหารือ การจัดเตรียมงานและสถานที่ การเอามื้อสามัคคีในแปลงของนายผวน ขามโคกกรวด ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(Visited 9 times, 1 visits today)