สพอ.ศรีเทพ ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการฯ “ โคก หนอง นา”

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐น. โดยมีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น ๕๑ ราย มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ๔๓ คน ไม่มารายงานตัว ๘ คน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)