“ลงแขก เกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ” ณ แปลงนาลุงผวน ขามโคกกรวด

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ร่วมกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ” สืบสานประเพณี วิถีบรรพบุรุษไทย ณ แปลงนา นาย ผวน ขามโคกกรวด หมู่ ๕ บ้านนาน้ำโครม ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 10 times, 1 visits today)