ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน ในโอกาสวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฯในทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 111 times, 1 visits today)