ประชุม โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางเพชรบูรณ์

(Visited 13 times, 1 visits today)