ประชุม พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน การจัดงาน พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)