ประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงประจำปีงบ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงประจำปีงบ ๒๕๖๔ เพื่อบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 6 times, 1 visits today)