ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพได้ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 15 times, 1 visits today)