ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางสาวณัฐพร พุทธวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่าย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงจัดจำหน่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)