ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ปี ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาหารือแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 13 times, 1 visits today)