นิเทศน์งานอำเภอศรีเทพ

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ต้อนรับ นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯและ นางกฤษณา อธิบดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเดินทางมานิเทศน์งาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)