ถ่ายทำคลิปสั้นงานเด่น คนเล่าขาน งานพช.

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช
นางสาวณัฐพร พุทธวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และนางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน อาสาพัฒนา อำนวยความสะดวกให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการถ่ายทำคลิปสั้นงานเด่น “คนเล่าขาน งานพช.” นายสามารถ กุประดิษฐ์ ผู้นำอช.ดีเด่น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนผ่านสื่อออนไลน์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ณ บ้าน นายสามารถ กุประดิษฐ์ ม.๓ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 18 times, 1 visits today)