ร่วมมอบอาหารปลอดภัย โดย กลุ่มศรีเทพออแกนิค

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน อาสาพัฒนา พร้อมด้วย กลุ่มศรีเทพออแกนิค ลงพื้นที่บ้านลุงผวน ขามโคกกรวด พร้อมมอบ ไข่ไก่อินทรีย์และอาหารปลอดภัย ณ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 16 times, 1 visits today)