ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้าน ลุงผวน ขามโคกกรวด

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๗.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน อาสาพัฒนา ลงพื้นที่บ้านคุณลุง ผวน ขามโคกกรวด พร้อมกับ อสม. หมู่ ๕ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบบ้าน ให้มีความสะอาดและสวยงาม ณ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)