ร่วมต้อนรับผู้อัญเชิญแจกันดอกบัว และ ผ้าไตร ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุลนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้อัญเชิญแจกันดอกบัว และผ้าไตร ตามรับสั่ง พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๒๕๖๓
ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 119 times, 1 visits today)