พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช และ นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 12 times, 1 visits today)