พัฒนาการอำเภอศรีเทพ สำรวจแปลง ลุงผวน ขามโคกกรวด

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ลงพื้นที่สำรวจแปลง ลุง ผวน ขามโคกกรวด ได้สำรวจดูความพร้อมของแปลงนา ก่อนที่จะเริ่มทำโครงการ โคก หนอง นา ณ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 48 times, 1 visits today)