พัฒนาการอำเภอศรีเทพ ลงพื้นที่เยี่ยม ราษฏรผู้กระทำความดี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฏรผู้กระทำความดี พร้อมมอบ น้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพค และ อุปกรณ์คัดแยกขยะ ให้กับ ยายอำไพร ขามโคกกรวด ณ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)