ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสตรีฯ ต.ประดู่งาม

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลประดู่งาม ณ ศาลาประชาคมบ้านด่านไทร ม.3 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)