ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสตรีฯ ต.โคกสะอาด

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางสาวณัฐพร พุทธวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสะอาด ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)