ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสตรีฯ ต.นาสนุ่น

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิชนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาสนุ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่๒๑ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 11 times, 1 visits today)