จัดรายการวิทยุ “บอกกล่าวเล่าขานงานพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดรายการวิทยุ “บอกกล่าวเล่าขานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ สวท.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 11 times, 1 visits today)