การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมคัดเลือกประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล เพื่อเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)